Press

Pressmeddelande | 2016-07-05

Liten nedgång i efterfrågan på rörlig boränta under juni

Andelen bolåntagare som väljer kortaste boräntan för sina nya bolån minskade till 81 procent under juni. Det senaste årets stabila räntenivåer har medför att bolåntagarna inte ändrat så mycket i sina räntebindningstidsval. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under juni valde 81 procent tremånadersränta, som är kortast möjliga räntebindningstid, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta 2 procentenheter lägre än under maj. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år ökade från 16 procent under maj till 18 procent under juni medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent.

Andelen som väljer kortast möjliga räntebindning för sina bolån har legat stabilt i intervallet 80-85 procent sedan början av 2015. Sannolikt hänger detta ihop med att räntenivåerna har legat förhållandevis still på låga nivåer. Historiskt har bolåneräntorna svängt betydligt mer både upp och ned än vad de gjort på sistone.

- Vi har inte haft så stabila nivåer i boräntorna på länge som vi haft det senaste året. Det blir intressant att se hur bolåntagarna agerar om och när det börjar röra på sig igen, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2016

Även gamla bolåntagare gillar rörliga räntor

Det är inte bara de nytecknade bolånen som i stor utsträckning placeras till kortast möjliga räntebindningstid. En titt på de låneavtal som villkorsändras, dvs de lån där låntagaren väljer ny räntebindningstid, visar att andelen som väljer tremånadersränta är hög även för dessa lån. Under juni valdes tremånadersräntan för 90 procent av de villkorsändrade bolånen, något lägre än tidigare månader men väl över det historiska genomsnittet på 85 procent.

- Ränteutsikterna talar för att räntorna kommer att förbli låga under en utdragen period framöver. De flesta har dessutom en hel del marginal i sin hushållsekonomi. Detta gör att benägenheten att binda sina bolåneräntor är historiskt låg, säger Tor Borg.

Andel villkorsändrade bolån med genomsnittlig räntebindningstid på 1-3 månader under 2008-2016, tre månaders glidande medelvärde

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider


För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se