Press

Pressmeddelande | 2016-06-30

Äldre vill inte hyra ut

Att bättre utnyttja det bostadsbestånd som finns förs ofta fram i bostadsdiskussionen. Om fler skulle hyra ut delar av sitt hem kan det ses som en dellösning på bostadsbristen. SBAB ville ta reda på hur människor ställer sig i frågan. 40 procent av de mellan 20 – 29 år svarar ja på frågan om man kan tänka sig att hyra ut delar av sitt hem. I åldersgruppen 56 – 80 år är endast 14 procent välvilligt inställda till att hyra ut.

- Viljan att hyra ut delar av sitt hem är som mest utbredd bland de som har minst möjlighet. Och avtar med ålder. Följer vi den klassiska boendekarriären finns det sannolikt ganska mycket utrymme i boendet ju äldre du är, säger Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB.

Det verkar vara lättare att närma sig tanken på att dela bostad med andra ju yngre man är, studentkorridorslivet och att det idag finns etablerade former för att hyra ut delar av sitt hem påverkar uppfattningen, men även rent ekonomiska faktorer inverkar.

- Egentligen är det en ganska sorglig slutsats, de som vill kan inte, och de som kan vill inte hyra ut, säger Claudia Wörmann.  

Kan du tänka dig att hyra ut delar av ditt hem?

Skillnad mellan män och kvinnor

Det är fler män än kvinnor som kan tänka sig att hyra ut delar av sitt hem. 28 procent av männen och bara 19 procent av kvinnorna.

Det finns också geografiska skillnader. De som bor i Stockholms län utmärker sig gentemot övriga län, här kan 33 procent tänka sig att hyra ut delar av sitt hem, fler än i andra regioner.

- Att fler vill hyra ut i Stockholm kan kopplas till den utbredda bostadsbristen, de höga priserna och den höga efterfrågan.  Det handlar om ekonomi. Det måste till ytterligare stimulans för att förmå fler att vilja hyra ut delar av sitt hem och därmed bättre utnyttja bostadsbeståndet, säger Claudia Wörmann.

Om undersökningen

SBAB har låtit CINT/Snabba Svar genomföra en enkätundersökning i slutet av juni 2016. I enkäten har 1 044 personer i åldern 20-80 år svarat på frågor.För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB,
telefon: 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se