Press

Pressmeddelande | 2016-06-17

SBAB första svenska bank att emittera grön obligation

SBAB har som första svenska bank emitterat en grön obligation. Efterfrågan på hållbara investeringar är stor på kapitalmarknaden och transaktionen övertecknades snabbt.

SBAB emitterade den 16 juni en grön obligation om SEK 2 000 000 000 med en löptid på fem år. Efterfrågan på så kallat PRI-kapital (Principles for Responsible Investments) har ökat stadigt de senaste åren.

-    Hållbarhet är en integrerad och självklar del av vår affär. Genom att emittera en grön obligation fortsätter vi arbetet mot ett hållbart kretslopp av pengar – att låna upp grönt och att låna ut grönt. Det handlar också om att på sikt bidra till att nationella och internationella klimatmål uppnås, säger Klas Danielsson, VD för SBAB, och fortsätter:

-    Att emittera en grön obligation är också en möjlighet för oss att ytterligare fördjupa investerardialogen kring hur vi gemensamt kan driva en hållbar utveckling på kapitalmarknaden och på bostadsmarknaden.

Efterfrågan från investerare var stor, med en orderbok som snabbt övertecknades. 87 % av intresset kom från dedikerade gröna investerare och 35 % av intresset kom från utländska investerare. Exempel på investerare bakom transaktionen är AMF Fonder, Andra AP-fonden, Captor för AI Pension’s räkning, Danske Invest och Länsförsäkringar Fonder, If Skadeförsäkring AB, KfW, Linköpings Kommun, MIROVA, Naventi Fonder, SPP Storebrand, Tredje AP-fonden och Öhman Fonder.

-    Det är mycket glädjande att en svensk bank äntligen gör slag i saken och emitterar gröna obligationer. SBAB:s gröna obligationer passar utmärkt för vår exponering i SPP Grön Obligationsfond. Vi hoppas nu att fler svenska banker följer SBAB och lånar ut mer grönt och finansierar det med gröna obligationer, säger Helena Lindahl, SPP Storebrand.

De medel som SBAB erhåller kommer uteslutande att användas till finansiering eller refinansiering av sådana bostadsfastigheter som uppfyller ett antal kriterier för energieffektivitet alternativt innehar vissa miljöcertifieringar. Ett ramverk, baserat på ICMA:s "Green Bond Principles", har upprättats där förutsättningarna för utgivande av SBAB:s gröna obligationer samt SBAB:s vidareutlåning beskrivs. Ramverket har granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitut CICERO (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo) och SBAB:s gröna obligationer klassas som Medium Green. SBAB:s ramverk för gröna obligationer tillsammans med CICERO:s utlåtande finns tillgängliga på sbab.se/IR.

SEB agerade rådgivare kring ramverket och var arrangör av transaktionen.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Fredrik Jönsson, Head of Treasury, SBAB
Telefon: 08-614 38 22, fredrik.jonsson@sbab.se