Press

Pressmeddelande | 2016-05-30

Äldre slösar och yngre sparar skatteåterbäringen

Fördomen om unga som kortsiktiga spenderarivrare kommer på skam i SBAB:s undersökning om skatteåterbäringen. Sju av tio 20–29-åringar uppger att de ska spara pengarna eller betala av på lån eller krediter. Av de äldre är det endast 42 procent som ska göra samma sak. Att sätta skatteåterbäringen på sparkonto är den mest populära sparformen.

Sex av tio svenskar, 57 procent, uppger att de kommer att få skatteåterbäring i år. Det är dubbelt som många som de som uppger att de får kvarskatt. En fjärdedel av alla som får skatteåterbäring planerar att spara pengarna på sparkonto och knappt var tionde, 8 procent, i fonder. Ungefär var femte uppger att de ska spendera pengarna på nöjen eller semesterresor och lika många gör inget särskilt med pengarna utan låter dem hamna på lönekontot.

Yngre planerar att spara i högre grad än äldr

De stora skillnaderna återfinns bland olika åldersgrupper. De yngre tänker sig i mycket högre utsträckning att de ska spara skatteåterbäringen medan de äldre sätter sprätt på pengarna. Många av de äldre planerar heller inte att göra något särskilt med pengarna, utan bara låta dem gå in på lönekontot.

-    Det gläder mig att unga visar på framförhållning och medvetenhet när det kommer till skatteåterbäringen. Det är ett utmärkt tillfälle att bygga upp en buffert och lägga grunden för ett bosparande, säger Emma Persson, boendeekonom på SBAB.

Sju av tio 20–29-åringar, 68 procent, uppger att de ska spara pengarna eller betala av på lån eller krediter. Av de äldre är det endast 42 procent som ska göra samma sak. Den grupp som i högst grad anger att de ska spendera skatteåterbäringen är 40–55-åringarna.

Hur olika åldersgrupper planerar att spendera skatteåterbäringen 2016

Sparkonto vanligaste sparformen för skatteåterbäringen

För alla åldersgrupper är sparkonto den vanligaste sparformen för skatteåterbäringen. Förhållandevis få väljer att spara pengarna med högre risk i t ex aktier eller fonder. Att betala av på lån eller krediter är också något som nästan var femte, 18 procent, väljer att göra. Att amortera på exempelvis bostadslån kan vara en bra idé för att öka motståndskraften mot stigande räntor eller minskade inkomster.
 
-    Det är glädjande att så pass många väljer att betala av på lån eller krediter med skatteåterbäringen. Det är ett bra sätt att snabbt förbättra sin ekonomi. Det stora flertalet väljer sparkonto som sparform för skatteåterbäringen. Att välja ett sparkonto med ränta är också ett bra sätt att spara när det handlar om buffertsparande eller när du sparar på kortare sikt, t ex till den första bostaden, säger Emma Persson.

Hur olika åldersgrupper planerar att spara skatteåterbäringen 2016

Om undersökningen
SBAB:s undersökning Skatteåterbäringen 2016 baseras på en via en webbenkät av CINT på uppdrag av SBAB 11 till 18 maj 2016. I undersökningen har 1049 personer från hela Sverige i åldern 20-80 år svarat.

För mer information, kontakta gärna:

Emma Persson, boendeekonom SBAB,
telefon: 0761-09 27 30, emma.persson@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se