Press

Pressmeddelande | 2016-05-19

Var fjärde ung ändrar livsplan på grund av flytthinder

SBAB har frågat 1 039 personer om inställningen till att flytta. Svaren visar på en vilja att flytta, men också på hinder. Var fjärde ung person har upplevt att de ändrat sina planer i livet, med arbete och studier, på grund av bostadssituationen.


Ändrade livsplaner
SBAB ställde frågan om boendesituationen gjort att man någon gång under sitt liv fått ändra sina planer på arbete eller studier på annan ort. Var fjärde person mellan 20-39 år säger att bostadssituationen gjort att de fått ändra sina planer i livet. Var tredje person i åldern 40-55 år har upplevt detta och endast 18 procent inom åldersgruppen 56-80 år.  

-    Att de yngsta i samhället i mycket större utsträckning fått ändra sina livsplaner på grund av boendesituationen är ju i själva verket en spegling av att läget förvärrats på bostadsmarknaden. Mer utbredd bostadsbrist, höga bostadspriser, krav på kontantinsats, färre hyresrätter och skriande brist på studentbostäder är det som möter den som vill flytta på grund av arbete eller studier på annan ort idag. Det är svårt att vara ung på bostadsmarknaden, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Varför man inte flyttar - Stockholm
Den vanligaste anledningen till att de som inte flyttat de senaste fem åren, trots att de velat göra det är för att man inte hittar något att flytta till följt av att de bostäder man velat köpa eller hyra varit för dyra.

Sju vanligaste anledningarna till att inte flytta i Stockholms län:
1.    De bostäder jag vill flytta till är för dyra
2.    Hittar inget att flytta till
3.    Inte stått i bostadskö tillräckligt länge
4.    Det känns jobbigt att flytta
5.    Andra alternativ blir dyrare per månad mot vad jag har nu
6.    Det känns för krångligt
7.    Vi är inte eniga i familjen
             
-    Vår undersökning bekräftar bilden av många och utbredda hinder för att realisera en flytt, säger Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB.För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB
Telefon: 0709-90 68 14, e-post: claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se