Press

Pressmeddelande | 2016-04-19

SBAB blir Stiborbank

SBAB Bank AB (publ) (SBAB) kommer under 2016 att medverka i beräkningen av Stibor. Antalet Stiborställande banker kommer därmed att öka från nuvarande sex till sju aktörer.  

Bankföreningens styrelse har godkänt SBAB:s ansökan om att medverka vid beräkningen av Stibor. De nuvarande Stiborbankerna är Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB och Swedbank.

Bankföreningens styrelse har uppdragit till Stiborkommittén att i samråd med SBAB bestämma när beräkning och rapportering av Stibor ska börja.

-    Stibor är förmodligen den viktigaste referensräntan på den svenska finansmarknaden och påverkar mängder av affärsavtal. Vi är därför glada och stolta över att kunna bidra till ett stabilt och transparent beräkningssystem, säger Klas Danielsson, VD SBAB.


Information om Stibor

Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska penningmarknaden (”Stiborbankerna”) är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under olika löptider. Bankföreningen är huvudman och har det övergripande ansvaret för Stibor. För ytterligare information, se Svenska Bankföreningens hemsida (swedishbankers.se).


För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se