Press

Pressmeddelande | 2016-04-13

Många bostäder säljs innan ordinarie visning, särskilt i Göteborg

Stark efterfrågan, snabba försäljningsprocesser och stigande priser sätter fortfarande stark press på bostadsmarknaderna i storstäderna. Mäklarna i de tre största städerna bedömer att omkring var femte bostadsrätt och vart sjunde småhus säljs innan ordinarie visning. Göteborg har seglat om Stockholm som den hetaste marknaden. Det visar en undersökning som gjorts i samband med SBAB:s Mäklarbarometer.

Storstädernas bostadsmarknader slår nya prisrekord varje dag. Stark efterfrågan har pressat ned försäljningstiderna ordentligt, vilket fått till följd att utbudet av bostäder till salu är rekordlågt. Att sälja innan offentlig visning och utan allmän budgivning är inte ovanligt. Det är dock svårt att uppskatta exakt hur vanligt det är. SBAB har därför för andra året i rad frågat mäklare i storstäderna hur vanligt det är att bostadsobjekten säljs innan ordinarie visning. Frågan ställdes till mäklare i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen under perioden 21 mars till 7 april, som en del av frågorna som ligger till grund för SBAB:s Mäklarbarometer som publiceras den 19 april.

På bostadsrättsmarknaden uppger mäklarna i Stockholm att, i genomsnitt, 18 procent säljs innan ordinarie visning. Detta är en tydlig minskning sedan förra våren då 24 procent såldes innan visning. I Göteborg har däremot andelen ökat från 21 till 24 procent och i Malmö från 14 till 15 procent. Fortfarande är det så att nästan alla mäklare säljer åtminstone något objekt innan ordinarie visning. Det är emellertid också ovanligt att sälja mer än varannan bostadsrätt innan visning.

-    Det är fortfarande många bostadsrätter som säljs innan ordinarie visning. Nedgången i Stockholm är dock intressant och kan vara ett tecken på att trycket är på väg att dämpas något, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Hur stor andel av bostadsrätterna säljs innan ordinarie visning?

På småhusmarknaden går det inte riktigt lika fort som på bostadsrättsmarknaden, å andra sidan har andelen småhus som säljs innan ordinarie visning ökat i både Stockholm och Göteborg. I Stockholm bedömer mäklarna att, i genomsnitt, 13 procent av småhusen säljs innan ordinarie visning medan 20 procent säljs tidigt i Göteborg. I Malmö har däremot andelen minskat något, från 14 till 13 procent.

Hur stor andel av småhusen säljs innan ordinarie visning?

-    Om man ska döma utifrån andelen bostäder till salu som säljs innan ordinarie visning så verkar småhusmarknaden fortfarande varva upp medan bostadsrättsmarknaden redan går för högvarv och är möjligen på väg att varva ned. Göteborg har övertagit Stockholms plats som den hetaste regionen, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.


Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 21 mars till 7 april. De fullständiga resultaten publiceras den 19 april.

För mer information, kontakta gärna:
Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se