Press

Pressmeddelande | 2016-04-11

Bostadsrättsföreningarna sprider ränterisken

Bostadsrättsföreningarna har under det första kvartalet minskat andelen lån med medellång räntebindning (1-4 år) medan de ökat andelen lån med kortare och längre räntebindningstider. Det visar SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av mars hade 27 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under tolv månader. Det var en procentenhet mindre än i slutet av förra kvartalet. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, var 34 procent, två procentenheter lägre än i december. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, fem år eller mer, var 39 procent, en uppgång med en procentenhet.

Andelen medellånga (1-4 år) räntebindningstider nådde en topp för lite drygt tre år sedan då mer än häften av lånen hade dessa räntebindningstider. Därefter har andelen successivt sjunkit samtidigt som både andelen korta och andelen långa räntebindningstider ökat. En utveckling som fortsatt under inledningen av 2016.

-    Givet att allt fler signaler pekar på att de korta räntorna kommer att vara oförändrat låga under ett par år framöver så kan det vara en bra strategi för bostadsrättsföreningarna att minska ned andelen lån med räntebindning på något eller några år och öka både kort och längre räntebindning, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

De mest populära räntebindningarna bland bostadsrättsföreningarna är tremånadersränta och femårig ränta med andelar på 27 respektive 23 procent, följt av den treåriga med en andel på 13 procent. Den bindningstid som ökade mest mellan december och mars var tremånaders som steg 1 procentenhet medan treårig bindningstid tappade 1 procentenhet.

Andel bostadsrättsföreningslån med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB*

Ökat intresse för långa räntebindningstider

Fördelningen för de föreningslån som nytecknats visar också att intresset för de medellånga räntebindningstiderna avtagit under de senaste kvartalen. Andelen nytecknade lån som löper med högst 12 månaders räntebindningstid har däremot stigit markant de senaste kvartalen.

-    Sannolikt har Riksbankens senaste räntesänkning och förväntningar om fortsatt låga boräntor fått många av de föreningar som tecknat nya lån under inledningen av 2016 att välja kortast möjliga räntebindning, säger Tor Borg.

Fördelning på olika räntebindningstider för bostadsrättsföreningars nytecknade lån* hos SBAB

SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

Det finns över en miljon bostadsrätter i Sverige och drygt 24 000 aktiva bostadsrättsföreningar. Föreningarnas samlade lån uppgår till 391 miljarder kronor. Vi tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och i början av varje kvartal redovisar vi hur våra föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. SBAB publicerar också regelbundet månadsstatistik över privatkundernas val av räntebindningstider.

För mer information, kontakta gärna:
Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se