Press

Pressmeddelande | 2016-03-31

SBAB:s integrerade årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig online   

SBAB Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

-    Integrerad årsredovisning 2015            
-    Information om kapitaltäckning och riskhantering 2015 (Basregelverkets Pelare 3)


Samtliga publikationer hittas via www.sbab.se/ir.


För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se