Press

Pressmeddelande | 2016-03-29

Kallelse till årsstämma
i SBAB Bank AB (publ)   

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) äger rum torsdagen den 28 april 2016 kl. 10.00 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på SBAB:s webbplats, www.sbab.se, onsdagen den 30 mars. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter den 30 mars.
Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sbab.se.


Kallelsen till årsstämman bifogas i detta utskick.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se