Press

Pressmeddelande | 2016-03-14

Stor okunskap trots snitträntor - svårt navigera i bolånedjungeln   

Kännedomen om begreppen listränta och snittränta på bolån är förvånansvärt låg. Listräntor och snitträntor är inte heller särskilt relevanta som verktyg för att göra jämförelser mellan olika bankers bolåneerbjudanden. Det visar en undersökning av SBAB.

I somras infördes regler om att alla företag som ger bolån ska publicera den genomsnittliga räntan för varje räntebindningstid som deras kunder erbjudits den senaste månaden. Syftet var att bolånekunderna skulle få större inblick och bättre förståelse för hur bolåneräntan bestäms.

Därmed skulle möjligheterna förbättras att fatta ett medvetet beslut om bolånet och jämföra olika erbjudanden. Efter ett drygt halvår med nuvarande system kan det vara dags att börja utvärdera. SBAB har därför undersökt kännedomen om vad listränta och snittränta är bland existerande och potentiella bolåntagare. Vi har också försökt utröna vilken relevans de olika räntorna har när hushållen tecknar nya bolån, jämför olika långivare eller gör ändringar i sina lån.

En klar majoritet har inte kännedom om begreppen listränta och snittränta
Resultatet av undersökningen är nedslående. På en direkt fråga säger en majoritet av samtliga tillfrågade att de inte känner till begreppen. På en enkel kontrollfråga svarar en av fyra rätt, resten vet inte eller svarar fel. Bland de som har bolån känner en av tre inte till begreppen och knappt fyra av tio svarar rätt på kontrollfrågan. Bland de som ändrat något med sitt bolån det senaste året, dvs. de som borde ha högst kännedom, säger en av fyra att de inte känner till begreppen och fyra av tio svarar rätt på kontrollfrågan.

Känner du till begreppen listränta och snittränta när det gäller bolån?

-    Med tanke på att bolån handlar om stora summor så är det allvarligt att så många hushåll inte verkar ha den grundläggande kunskap som krävs för att göra en vettig jämförelse mellan olika långivare, säger Emma Persson, Boendeekonom SBAB.

Listränta och snittränta inte särskilt relevanta
Givet den låga kännedomen är det svårt att tolka svaren kring hur relevant de olika räntorna är när hushållen ändrar sina bolån. Den vanligaste bedömningen, bland de som tror sig veta, är att snittränta och listränta är lika relevanta, därefter kommer bedömningen att snitträntan är den mest relevanta och sist att listränta är mest relevant. Andelen som skulle jämföra listräntor om de skulle teckna bolån är ungefär lika stor som andelen som skulle jämföra snitträntor (kring 20-30 procent). Nästan lika många skulle dock utgå från att de fick en schysst ränta direkt från banken. Allra flest skulle kontakta bankerna direkt.

Om du skulle ändra ditt bolån, eller teckna ett nytt bolån, hur skulle du kolla upp och jämföra olika bolåneräntor? (flervalsalternativ)

Om undersökningen
Undersökningen gjordes av Cint/SnabbaSvar på uppdrag av SBAB den 3-9 februari via webenkät. Sammanlagt samlades 1 034 svar in från personer i åldern 20-70 år. Urvalet drogs ur en mängd olika webpaneler (via Cint Opinion Hub), med sammanlagt över 400 000 aktiva panelmedlemmar. Urvalet är representativt, främst avseende kön, ålder och region men även avseende parametrar som boendeform, civil status, antal barn i hushållet osv. En utförlig rapport byggd på undersökningen bifogas pressreleasen och finns även att ladda ned här.

För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Emma Persson, Boendeekonom SBAB, telefon: 0761-09 27 30, emma.persson@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se