Press

Pressmeddelande | 2016-03-03

Stabilt hög andel väljer rörlig boränta   

Andelen bolåntagare som väljer den kortaste räntebindningstiden för sina nya bolån har legat på drygt 80 procent, det senaste året så även under februari. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under februari valde en andel på 82 procent tremånadersränta, som är kortast möjliga räntebindningstid, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år var 17 procent medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var 1 procent. Samtliga andelar är oförändrade jämfört med januari.


Det har varit ganska små förskjutningar i hur bolåntagarna väljer räntebindning det senaste året, vilket sannolikt hänger ihop med att de korta bolåneräntorna varit rätt stabila. Troligtvis krävs det lite rörelse i räntenivåerna för att det ska bli några större förändringar i räntebindningsvalet framöver.


-    Så länge de flesta signaler pekar mot en utdragen period med låg rörlig boränta så lär inte majoriteten av bolåntagarna sluta välja kortast möjliga räntebindning, även om riskhänsyn talar för en viss spridning av bindningstider, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.


Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2015

Inte många väljer lång räntebindning
Efter tremånaders räntebindning, som valdes för knappt 82 procent av de nytecknade bolånen under februari, följer i popularitet den ettåriga räntebindningen med en andel på drygt 8 procent, den tvååriga med en andel på knappt 5 procent och den treåriga med en andel på drygt 3 procent. En försvinnande låg andel väljer de längre räntebindningstiderna. Drygt 1 procent valde femårig räntebindning under februari men nästan ingen valde sju- eller tioårig räntebindning.


-    Med tanke på att det låga ränteläget innebär att lång räntebindning är en billig försäkring mot en oväntad ränteutveckling så är det något överraskande att inte ens någon enstaka procent väljer räntebindning på fem år eller längre, säger Tor Borg.


Genomsnittlig räntebindningstid i månader för nya bolån samt genomsnitt 2008-2015

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se
Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se