Press

Pressmeddelande | 2016-02-06

SBAB sänker listräntan på bolån för bundna löptider  

SBAB sänker listräntan på bolån med två till tio års bindningstid med 0,10 till 0,15 procentenheter. 3 månaders och ett års bindningstid lämnas oförändrade. Ändringen gäller från och med fredagen den 5 februari 2016.

SBAB har målsättningen att visa följsamhet mot ränteutvecklingen. Sänkningen är en följd av att marknadsräntorna och SBABs upplåningskostnad har gått ned.

- Inflationsförväntningarna och konjunkturförväntningarna har mattats av på marknaden den senaste tiden. Detta har medfört att den ränteuppgång som vi tidigare såg på längre löptider har vänt och skapat utrymme för oss att sänka bolåneräntorna, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB Telefon: 0706-68 38 24, E-post: karin.hellgren@sbab.se