Press

Pressmeddelande | 2016-01-28

Låg sannolikhet för fall i bostadspriserna  

Mäklarna på storstädernas bostadsmarknader bedömer, i genomsnitt, att sannolikheten för prisfall under 2016 ligger kring 15 procent. Småhusmarknaden bedöms vara något säkrare än bostadsrättsmarknaden. Färre än en av tio mäklare tror att sannolikheten för prisfall är högre än 50 procent och fler än var tredje tror prisfall är helt osannolikt. Det visar en undersökning som gjorts i samband med SBABs Mäklarbarometer.

Under flera år har bedömare varnat för att bostadspriserna nått ohållbara nivåer och att en prisnedgång kan vara på väg. Priserna har dock fortsatt stiga. För att få en uppfattning om hur stor risken för prisfall är har SBAB, precis som förra året, frågat mäklare i storstäderna hur sannolikt de tror det är att priserna på bostadsrätts- och villamarknaderna faller under det kommande året. Frågan ställdes till mäklare i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen som en del av frågorna som ligger till grund för SBAB:s kvartalsvisa Mäklarbarometer som publiceras den 1 februari.

På bostadsrättsmarknaden uppger mäklarna, i genomsnitt, att det är 16 procents sannolikhet för ett prisfall under det kommande året, lite lägre än den bedömning de gjorde i fjol. I Stockholm är den genomsnittliga sannolikheten lite högre, 20 procent och i Malmö är den lite lägre, 13 procent. I Göteborg är den 14 procent. På småhusmarknaden bedöms sannolikheten för prisfall som lite lägre, i genomsnitt 15 procent. Även detta är något lägre än fjolårets bedömning. Stockholm ligger även här lite högre med en genomsnittlig sannolikhet på 18 procent medan den är 14 procent i Göteborg och Malmö.

- En stor majoritet bland storstadsmäklarna sätter sannolikheten för prisfall till under 25 procent. En rimlig bedömning i mina ögon. Däremot är det oroande att var tredje mäklare helt förkastar möjligheten till prisfall. Det tyder på att det finns uppdrivna förväntningar och en övertro på fortsatta prisökningar, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Sannolikhet för prisfall under 2016 (svarsfördelning i procent)

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 221 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 7 till 20 januari. De fullständiga resultaten publiceras den 1 februari.

För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se