Press

Pressmeddelande | 2016-01-20

Bristande förmåga leder till nollade unga   

Svenskar har generellt inte särskilt bra vetskap om vilken ränta de har på sina sparkonton, visar SBAB:s senaste undersökning om sparande. Nästan en tredjedel, 28 procent, svarar att de inte vet. Unga människor, i åldrarna 20-29 år, är dock de som har sämst koll av alla åldersgrupper. De vet i högre grad inte vilken ränta de har på sina konton – och har inte jämfört olika aktörer för att hitta den som ger bäst ränta.

Att välja att placera sina pengar på sin huvudbanks sparkonto, d.v.s. hos den bank man har sitt lönekonto hos, innebär oftast nollränta. Fortfarande väljer nästan hälften, 44 procent, av svenskarna att göra just detta. Unga människor väljer dock huvudbanken i högst utsträckning av alla. För åldersgruppen 20-29 år är siffran 49 procent. Det visar sig också att unga inte ens vet att de ofta blir nollade på sitt sparkonto.

- Det första steget till en fungerande ekonomi är att skaffa sig en överblick, exempelvis över vilken ränta man får på de pengar man sparar, säger Emma Persson, Boendeekonom på SBAB. Det är inget som är svårt idag med den teknik som står till buds och något alla kan göra – oavsett ålder.

Bristande ork/förmåga anges som orsak

En anledning till att unga inte har koll är att de uppger sig inte ha ork eller förmåga att sätta sig in i frågorna. Mer än var femte, 22 procent av de unga, anger det som svarsalternativ – mot 14 procent av alla.

- För mig är inte de här siffrorna överraskande, utan ytterligare en anledning till att det är viktigt för föräldrar, skolor men även banker att ta ansvar för att den privatekonomiska utbildningen förbättras. Att jämföra räntan är en relativt enkel sak att göra. Vad händer när de privatekonomiska frågorna blir svårare, som exempelvis att jämföra olika alternativ för sitt pensionssparande eller att ta sitt första bolån? säger Emma Persson.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 6-13 januari 2016 via en webbenkät av CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB. 1 010 personer i åldrarna 20-80  år har svarat på enkäten. Undersökningen presenteras i sin helhet 22 januari.


För mer information, kontakta gärna:

Emma Persson, Boendeekonom SBAB, telefon: 0761-09 27 30, emma.persson@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se