Press

Pressmeddelande | 2016-01-08

Lite färre valde rörlig boränta under december  

Andelen bolåntagare som väljer den kortaste räntebindningstiden för sina nya bolån minskade något under december men fortsätter att vara mycket hög. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under december valde en andel på 82 procent tremånadersränta, som är den kortaste räntebindningstiden, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta var en procentenhet lägre än under november och andra månaden i rad då andelen minskat. Fortfarande är dock tremånadersränta mycket populärare än vad den varit historiskt, de senaste åtta årens genomsnitt är 74 procent. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år ökade från 16 procent under november till 17 procent under december medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent.

Efter tremånaders räntebindning följer i popularitet den ettåriga räntebindningen med en andel på 9 procent, den tvååriga med en andel på 5 procent och den treåriga med en andel på 2 procent.


- Möjligen är det så att bolåntagarna i ökad utsträckning räknar med att boräntorna inte kommer att fortsätta sjunka och så smått börjar förbereda sig på att ränteläget på lite sikt kan gå upp. Men de är fortfarande rejält blottade för en ränteuppgång, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2015


Även bland de befintliga bolåntagarna väljer något färre rörlig ränta

Det är inte bara de nytecknade bolånen som i stor utsträckning placeras till kortast möjliga
räntebindningstid. En titt på de låneavtal som villkorsändras, dvs de lån där låntagaren kan
välja ny räntebindningstid, visar att andelen som väljer tremånadersränta är hög även för
dessa lån. Under december valdes tremånadersräntan för 91 procent av de villkorsändrade
bolånen, något lägre än tidigare månader men väl över det historiska genomsnittet på 84
procent.

- Andelen som väljer rörlig boränta verkar ha slutat öka. Men den ligger kvar på höga
nivåer och det återstår att se om vi får se en ökad benägenhet att välja längre
räntebindningstider framöver, säger Tor Borg.


Andel villkorsändrade bolån med genomsnittlig räntebindningstid på 1-3 månader
under 2008-2015, tre månaders glidande medelvärde


Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider​


För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se