Press

Pressmeddelande | 2015-12-28

Nyrenoverat hemma – då blir männen lyckliga och kvinnorna harmoniska  

61 procent av kvinnorna upplever att de blir mer harmoniska av ett nyrenoverat hem, och 58 procent av männen upplever att de blir mer lyckliga. Men det nyrenoverade hemmet bidrar inte till att varken kvinnor eller män ser sig som mer framgångsrika, endast 36 procent av männen och 27 procent av kvinnorna känner så.   Det kan SBAB konstatera i en ny undersökning.

Frågorna besvarades enligt nedan, med fördelning mellan män och kvinnor:

Ja ett nyrenoverat hem gör att jag känner mig mer lycklig 58 procent av männen 55 procent av kvinnorna

Ja ett nyrenoverat hem gör att jag känner mig mer harmonisk 56 procent av männen 61 procent av kvinnorna

Ja ett nyrenoverat speglar att jag är mer framgångsrik 36 procent av männen och 27 procent av kvinnorna


Ingen stress för att andra renoverar

SBAB ville också ta reda på om människor känner sig stressade över att själva behöva renovera för att andra gör det. Över hälften av de medverkande håller med om att andra renoverar men säger att de själva inte blir stressade av det. 2 av 10 tycker inte att andra verkar renovera så mycket.

- Det är faktiskt väldigt få som blir stressade, bara 6 procent av männen och 8 procent av kvinnorna i vår undersökning upplever att de blir stressade av att andra renoverar. Det är mycket sunt, sen kan det ju vara så att den som inte känner stress faktiskt redan har renoverat, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

På frågan om när senaste renovering genomfördes i nuvarande bostad svarar 22 procent att något gjorts under 2015. Lika många svarar att de inte renoverat något i hemmet de senaste fem åren.


Vi har inte renoverat något i vårt hem 19 %

Under 2015 22 %

Under 2014 11 %

Under 2013 10 %

Under 2012 6 %

Under 2011 3 %

Under 2010 6 %

Längre tillbaka än så 22 %


- Glädjande nog är de allra flesta ganska coola inför sin renovering, och verkar ha ett sunt sätt att se på det, utifrån sina egna behov och inte efter vad andra gör. Vi ser tydligt att det skett fler renoveringar under 2015 jämfört med tidigare år.

- 58 procent har genomfört renoveringar under de senaste fem åren, varav 22 procent under 2015, där vetskapen om att ROT avdragen kommer att förändras sannolikt bidragit. Det ska bli intressant att se hur mycket de förändrade ROT-avdragen förändrar människors vilja att renovera, säger Claudia Wörmann.


Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 17 – 22 december 2015 via en webbenkät av CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB. 1027 personer i åldrarna 20-80 år har svarat på enkäten.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, telefon: 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se