Press

Pressmeddelande | 2015-12-18

Unga har blivit mer villiga att ge till välgörenhet än äldre 

Unga har blivit mer villiga att ge till välgörenhet än äldre   Fyra av tio kan tänka sig att skänka till välgörenhet istället för att köpa en julklapp. Men inställningen skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. Bland de yngre har viljan att ge ökat, medan den sjunkit bland de äldsta. Detta visar SBAB:s rapport Julklappspengarna 2015 som nu kommer ut för fjärde året i rad.  

Bland de yngre, 15-22 år, är det nästan sex av tio, 58 procent, som kan tänka sig att ge till välgörenhet. Det är en ökning med 18 procentenheter sedan förra året. Bland de äldre har andelen legat relativt konstant genom åren, för att för första gången i år minska, från 42 till 35 procent. 

- Det är lite anmärkningsvärt att viljan att skänka till välgörenhet just i år minskar bland äldre personer, när flyktingströmmarna ökar och behoven på sätt och vis är större. Kanske litar de äldre mer på systemet och att samhället kommer att hjälpa till i krissituationen som uppstått, säger Emma Persson, Boendeekonom på SBAB.

 

För mer information, kontakta gärna:

Emma Persson, Boendeekonom SBAB, 0761-09 27 30, emma.persson@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se


Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 9-18 november 2015 via en webbenkät av CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB. 1027 personer i åldrarna 15-80  år har svarat på enkäten.