Press

Pressmeddelande | 2015-12-08

SBAB förvärvar boendetjänsten booli.se 

SBAB ska med bolånet i centrum erbjuda nyskapande tjänster som bidrar till bättre boende och boendeekonomi. Genom att förvärva booli.se, en av Sveriges största boendetjänster och bostadssajter, så stärker vi kraftfullt vårt erbjudande.  

SBAB har överenskommit med ägarna till Booli om förvärv av aktierna i Booli Search Technologies AB, där 67 % av aktierna förvärvas nu med tillträde i januari 2016, och 33 % avses att förvärvas vid ett senare tillfälle. Förvärvspriset offentliggörs ej.

SBAB har sedan beslutet i augusti 2014, att fokusera på kärnverksamheten bolån och bostadsfinansiering, haft en mycket stark utveckling. Utlåningen har växt kraftigt, marknadsandelarna har ökat, resultatutvecklingen är stark och både för 2014 och 2015 har Svenskt Kvalitetsindex utsett SBAB till att ha Sveriges nöjdaste bolånekunder.

- Nu tar vi nästa steg i vår utveckling att bidra till bättre boende och boendeekonomi. Med Boolis boendetjänster och bostadsinformation stärker vi vårt kunderbjudande, vår position på bolånemarknaden och konkurrenskraft ytterligare, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

Booli blir ett dotterbolag till SBAB och ingår i affärsområde Privat. Booli kommer att drivas som en egen affärsenhet under varumärket Booli.


Om Booli

Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. Bland tjänsterna återfinns bland annat booli.se, en av Sveriges största söktjänster för bostäder med cirka 270 000 unika besökare i veckan och Hittamäklare.se, en jämförelsetjänst för privatpersoner som ska sälja sin bostad, söker efter och vill jämföra fastighetsmäklare.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Klas Danielsson, VD SBAB, telefon 0706 - 94 43 01, klas.danielsson@sbab.se

Anders Kyhlstedt, vVD Booli, 0707-22 11 73, anders.kyhlstedt@booli.se