Press

Pressmeddelande | 2015-12-07

SBAB stärker fokus på bolån i eget varumärke 

SBAB erbjuder bolån i eget varumärke och i samarbetspartners varumärken genom bolåneförmedling av Ikano Banken, ICA banken, Sparbanken Syd, Bättre Bolån och Plus Bolån. Som ett led i satsningen att öka fokus på eget varumärke avslutas samarbetena med Bättre Bolån och Plus Bolån.  

Under 2015 har SBAB tagit marknadsandelar på bolånemarknaden, där utvecklingen och tillväxten i eget varumärke varit mycket framgångsrik. SBAB:s varumärke är starkt och kännedomen är bland de högsta på marknaden. Svenskt Kvalitetsindex utsåg idag för andra året i rad SBAB till att ha Sveriges nöjdaste bolånekunder, vilket ytterligare bevisar vår framgång och styrkeposition.

- Nu ökar vi fokus än mer på bolån i eget varumärke. Vi har under året haft en fantastisk tillväxt. Vi ser stora möjligheter med en fortsatt digitalisering av vårt kunderbjudande och i vår kundkommunikation, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

Det egna varumärkets distributionskraft blir för oss allt viktigare. Kostnads- och processeffektiv digital kommunikation och distribution prioriteras. Förväntade ökade kapitalkrav för svenska banker kommande år medför att vi vill växa i vår utlåning där vi gör störst kundnytta och har en stark kundrelation. SBAB:s bolåneförmedling genom partnersamarbeten i andras varumärken dras därför ned och inriktas främst på samarbeten med banker med en digital affärsmodell. Samarbetena med Bättre Bolån och Plus Bolån kommer att avvecklas under 2016.

För mer information, kontakta

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24,
karin.hellgren@sbab.se

Klas Danielsson, VD SBAB, telefon 0706 - 94 43 01,
klas.danielsson@sbab.se