Press

Pressmeddelande | 2015-12-03

Snitträntorna på bolånen steg under november 

Snitträntorna för nya bolån steg mellan oktober och november. Även listräntorna ökade. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.  

Trots viss nedåtpress på räntemarknaden under hösten så har en del riskpremier som påverkar finansieringskostnaderna för bolån ökat – bland annat har kostnaden för att hantera ränte- och valutarisk stigit. SBAB:s listräntor på bolån höjdes därför under november. Tremånaders listränta höjdes från 1,59 till 1,69 procent under månaden medan den tvååriga listräntan höjdes från 1,72 till 1,82 procent och den femåriga listräntan steg från 2,49 till 2,59 procent.

SBAB:s genomsnitträntor steg också mellan oktober och november. Tremånadersräntan, den vanligaste, steg från 1,45 till 1,55 procent. Tvåårsräntan steg från 1,44 till 1,54 procent medan femårsräntan steg från 2,42 till 2,53 procent.

- Trots Riksbankens stimulanser så har en del av de marknadsräntor som påverkar finansieringskostnaden för bolån stigit under hösten. Under november har detta börjat slå igenom i stigande bolåneräntor. säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Genomsnittlig faktisk bolåneränta, nya och förlängda låneavtal hos SBAB

- Även om Riksbanken skulle sänka styrräntan vid sitt nästa räntemöte så är det osannolikt att bolåneräntorna kommer att sjunka ytterligare. Troligtvis kommer vi att se oförändrade eller svagt stigande bolåneräntor framöver, säger Tor Borg.

Listränta, SBAB, nytecknade bolån, procent, slutet av månaden

För mer information, kontakta

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24,
karin.hellgren@sbab.se