Press

Pressmeddelande | 2015-12-01

Många valde rörlig boränta även under november 

Andelen bolåntagare som väljer den kortaste räntebindningstiden för sina nya bolån fortsätter att vara mycket hög. Under nästan hela 2015 har fler än åtta av tio valt rörlig bolåneränta. Även under november var andelen mycket hög. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.  

Under november valde en andel på 84 procent tremånadersränta, som är den kortaste räntebindningstiden, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta var en procentenhet lägre än under oktober men väl över de senaste årens genomsnitt på 74 procent. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år var 15 procent under oktober medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var 1 procent. Marginella ökningar för båda.

Sedan februari i år har andelen som väljer rörlig boränta legat stabilt över 80 procent, med toppar på 85 procent. Samtidigt har andelen som väljer riktigt långa räntebindningstider, fem år eller längre, sjunkit till historiskt låga nivåer, strax under 1 procent.

- Riksbankens räntesänkningar har bidragit till att de rörliga boräntorna gått ned lite mer än de bundna hittills under 2015. Det är en av faktorerna bakom den starka efterfrågan på rörliga räntor. Andra faktorer kan vara goda marginaler hos bolåntagarna och att risken för kraftigare ränteuppgångar bedöms som mycket låg, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2015

Bolåntagarna inte rädda för ränterisk

Den genomsnittliga räntebindningstiden, durationen, är ett ganska bra mått på hur känsliga bolåntagarna är för förändringar i räntenivåerna. Ju längre duration desto längre tid tar det för en ränteförändring att slå igenom i räntekostnaderna och tvärtom. Under november var den genomsnittliga durationen drygt 6 månader för de nytecknade bolånen. Detta ligger väldigt nära tidigare lägstanivåer och väl under de senaste årens genomsnitt.

- Skulderna ökar i snabb takt samtidigt som bolåntagarna tar större ränterisker än tidigare när de nytecknar bolån. En oväntad ränteuppgång skulle kunna bränna ordentliga hål i plånböckerna på vissa, säger Tor Borg.

Genomsnittlig räntebindningstid i månader för nya bolån samt genomsnitt 2008-2015

För mer information, kontakta

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24,
karin.hellgren@sbab.se