Press

Pressmeddelande | 2015-11-24

I år köper vi 40 miljoner julklappar och är mer generösa än i fjol 

Den genomsnittliga svensken planerar att köpa 5 julklappar, till ett genomsnittligt inköpspris av 888 kronor. Det är nästan 11 procent mer per julklapp än föregående år, vilket borgar för ett julhandelsrekord även i år. Det visar SBAB:s julklappsundersökning som genomförs för fjärde året i rad.  

De flesta svenskar, 52 procent planerar att köpa mellan 3-6 julklappar. Det vanligaste är att köpa 4 julklappar, vilket drygt 14 procent av befolkningen säger att de kommer att göra. Kvinnor köper fler julklappar än män. Det vanligaste antalet för kvinnor är 4-5 julklappar, medan de flesta män nöjer sig med 3 stycken.

Män köper färre, men dyrare julklappar

Den genomsnittliga julklappen kostar 888 kronor, men män planerar att köpa för lite mer per klapp än kvinnor. En majoritet av männen anger intervallet 500-1000 kronor, medan flest kvinnor nöjer sig med alternativet 100-500 kronor. Män handlar också i högre utsträckning på nätet. Nästan 12 procent av männen anger att de ska handla på nätet, mot knappt 7 procent av kvinnorna. Det har dock blivit vanligare för alla att handla julklappar via nätet. Andelen har ökat markant, från 2 procent till nästan 10 procent sedan 2012.

- Utbudet och tillgängligheten via internet har ökat kraftigt på senare år och fler och fler upptäcker smidigheten och möjligheten att göra prisjämförelser på nätet. Ett smidigt sätt att slippa trängseln i julhandeln, säger Emma Persson, Boendeekonom på SBAB.

Välgörenhet istället för julklapp

Andelen som kan tänka sig att skänka till välgörenhet har stigit något jämfört med tidigare år. 44 procent, det vill säga mer än var fjärde person, kan tänka sig att skänka pengar till välgörenhet i år istället för att ge julklappar. Kvinnor är mer positivt inställda till att byta julklappar mot välgörenhet än män. Knappt 49 procent bland kvinnorna och 40 procent bland männen kan tänka sig det.

Här är också skillnaden mellan olika åldersgrupper stor. Hälften av alla 23–35-åringar kan tänka sig att skänka till välgörenhet, medan drygt 3 av 10 av 56–80-åringarna kan tänka sig det. Allra mest generösa är de allra yngsta, 15–22-åringarna, där nästan 6 av 10 kan tänka sig att skänka pengar till välgörenhet istället för julklapp.

- Det är på ett sätt anmärkningsvärt att de som är allra yngst vill göra mest, eftersom det ofta är de som har minst möjlighet. Jag hade nog trott att de äldsta i undersökningen, som har en annan ekonomisk grund och därmed större möjlighet att hjälpa till, skulle vilja göra det i större utsträckning, säger Emma Persson, Boendeekonom på SBAB.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 9-18 november 2015 via en webbenkät av CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB. 1027 personer i åldrarna 15-80  år har svarat på enkäten.

För mer information, kontakta

Emma Persson, Boendeekonom SBAB, 0761-09 27 30, emma.persson@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24,
karin.hellgren@sbab.se