Press

Pressmeddelande | 2015-11-09

Banken populäraste rådgivaren vid bostadsköp

SBAB visar i undersökningen Bostadsköpet & tryggheten att banken är den part som människor litar mest på i samband med bostadsköpet. Banken har till och med gått om anhöriga och bekanta när det gäller vem man litar på och vänder sig till för att rådgöra.

Ett bostadsköp är en stor och komplicerad affär och ställer höga krav på parterna i den. Många söker därför råd och stöd i sin omgivning. I år visar SBAB:s undersökning att den part som människor litar allra mest på i samband med bostadsköpet, är banken. Drygt sex av tio litar i huvudsak eller helt på banken. Nästan lika många litar på ”anhöriga/bekanta”. Hälften litar på besiktningsmän medan bara en av fyra känner förtroende för mäklaren.

- Klimatet på svensk bostadsmarknad har hårdnat och de affärer som görs är ofta i mångmiljonklassen. Förmodligen känns det då säkrare att hålla banken i handen, än en anhörig. Dessutom hägrar hårdare krav på amortering och kanske minskade ränteavdrag för bolånen, vilket gör att banken blir viktig, säger Emma Persson, Boendeekonom SBAB.

Åtta av tio rådgör med banken inför ett bostadsköp, vilket är något fler än de som diskuterar med en partner (alla har ju inte en partner att rådgöra med). Mindre vanligt är att rådgöra med mäklaren, även om nästan hälften säger att de gör det. Släktingar och vänner är inte så ofta använda som bollplank vid bostadsköp. Att rådfråga en förälder är vanligare för kvinnor än för män, och kanske föga förvånande bland unga än äldre. Det är vanligare att be om råd av en förälder i storstadsregion som Stockholm och Göteborg. - På dagens bostadsmarknad behöver många unga stöd och hjälp av föräldrar för att överhuvudtaget skaffa sig en bostad. Och det handlar inte bara om tips och råd utan ofta om ett ekonomiskt bidrag till kontantinsatsen eller genom att stå som medlåntagare vid bostadsköp, säger Emma Persson.

Svaren bygger på SBAB:s undersökning Bostadsköpet & tryggheten som baseras på en enkät som SBAB låtit Snabba Svar genomföra, 8-15 oktober 2015. I undersökningen har 1170 personer i åldern 20-80 år som har eller har haft bolån svarat.

För mer information, kontakta

Emma Persson, Boendeekonom SBAB, 0761-09 27 30,
emma.persson@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24,
karin.hellgren@sbab.se