Press

Pressmeddelande | 2015-11-06

Oförändrade snitträntor på bolånen under oktober

Snitträntorna för nya bolån ändrades inte nämnvärt mellan september och oktober. Inte heller listräntorna ändrades. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Trots Riksbankens ökade stimulans och viss nedåtpress på räntemarknaderna under oktober så var ränteläget på bolånemarknaden stabilt. SBAB:s listräntor på bolån var oförändrade under månaden. Tremånaders listränta låg på 1,59 procent under månaden medan den tvååriga listräntan var 1,72 procent och den femåriga listräntan var 2,49 procent.

SBAB:s genomsnitträntor var också i stort sett oförändrade mellan september och oktober. Tremånadersräntan, den vanligaste, sjönk marginellt till 1,45 procent. Tvåårsräntan sjönk också marginellt till 1,44 procent medan femårsräntan steg något till 2,41 procent.

- Under hösten har en del marknadsräntor pressats nedåt. De räntor som påverkar finansieringskostnaderna för bolån har dock snarare stigit än sjunkit. Denna utveckling har redan slagit igenom i höjda bolåneräntor i början av november, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Genomsnittlig faktisk bolåneränta, nya och förlängda låneavtal hos SBAB

Från och med början av juni redovisar samtliga bolångivare, utöver aktuell listränta, även faktisk genomsnittsränta för nya och förlängda låneavtal, för de olika räntebindningstider som erbjuds.

För mer information, kontakta

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, 0761-18 09 02,
tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se