Press

Pressmeddelande | 2015-11-05

Större oro för någon annans boendesituation än sin egen.

86 procent av de medverkande i SBAB:s undersökning Bostadsköpet och tryggheten konstaterar att de inte är oroliga över sin boendesituation. Fler är oroliga över någon annans boendesituation än sin egen.

28 procent av de mellan 20-29 år är oroliga över sin egen boendesituation, men bara 3 procent av de äldsta.

- Vår undersökning visar tydligt på ett samband mellan etablering på bostadsmarknaden och oro, ju längre du varit etablerad på bostadsmarknaden desto mindre oro känner du för din egen boendesituation, säger Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB.


Mer oro för andra

Undersökningen visar också att det är fler som oroar sig för andras boendesituation än sin egen. Människor mellan 20-29 år känner mest oro för någon annans boendesituation, där oroar sig drygt hälften.

- Ju yngre du är desto större är sannolikheten att du känner någon som ännu inte hittat rätt på bostadsmarknaden och känner därför oro. Det är förvånande att inte fler äldre känner oro för någon annans boendesituation. Bostadsmarknaden lider av inlåsningsproblem med äldre som inte hittar ersättningsbostad till sin nuvarande. Det gör att vi trodde att fler skulle vara oroliga, avslutar Claudia Wörmann.


Om undersökningen

Ovanstående baseras på SBAB:s rapport Bostadsköpet och tryggheten, efter en enkätundersökning SBAB låtit Snabba svar genomföra 8-15 oktober 2015. I undersökningen har 1 170 personer i åldern 20-80 år som har, eller har haft, bolån svarat. Rapporten publicerades den 27 oktober.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann Boendeekonom SBAB,
0709- 90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se