Press

Pressmeddelande | 2015-11-05

SBAB höjer listräntan på bolån för alla löptider

SBAB höjer listräntan på bolån med 3 månaders bindningstid med 0,10 procentenheter. Övriga löptider höjs med 0,05 eller 0,10 procentenheter.

SBAB har målsättningen att visa följsamhet mot ränteutvecklingen samt mot förändrade upplåningskostnader. Höjningen av listprisräntan är framförallt till följd av stigande upplåningskostnader.

- Det kan vara så att vi har sett botten för bolåneräntorna. Stigande upplåningskostnader och ökande framtida kapitalkrav sätter press uppåt på bolåneräntorna, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

För mer information, kontakta

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se