Press

Pressmeddelande | 2015-11-04

Trenden med allt mer rörlig boränta fortsatte under oktober

Andelen bolåntagare som valde den kortaste räntebindningstiden för sina nya bolån fortsatte öka under oktober. Även de befintliga bolåntagarna väljer i stor utsträckning rörlig boränta när deras räntebindningstider går ut. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

I omkring fyra år har trenden varit att allt fler väljer rörlig ränta för sina bolån. Efterfrågan på rörliga boräntor fortsatte öka även under oktober vilket innebär att trenden är intakt. En andel på 85 procent valde tremånadersränta, som är den kortaste räntebindningstiden för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta var en procentenhet högre än under september och väl över de senaste årens genomsnitt på 74 procent. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år minskade marginellt till 15 procent under oktober medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent.

- Goda marginaler i hushållsekonomin och en tro på fortsatt låga räntor är sannolikt de drivande faktorerna bakom bolåntagarnas förkärlek för rörlig boränta, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2015

Även befintliga bolåntagare gillar rörlig ränta

Det är inte bara de som nytecknar bolån som väljer rörlig boränta. Även de som väljer räntebindningstider i samband med villkorsändringar väljer rörlig boränta i hög utsträckning. Villkorsändring sker när räntebindningstiden är slut och ny räntebindningstid ska väljas. Dock inte oftare än årligen, så för de som har rörlig boränta sker villkorsändringen en gång om året. I och med att lånen med långa räntebindningstider villkorsändras mer sällan än de med kort bindning så kommer andelen som väljer rörlig ränta vid villkorsändringar per automatik att bli högre än vad den är vid nyteckning av bolån. Under de senaste tre månaderna har 91 procent av de villkorsändrade lånen fått rörlig boränta. Denna andel är i nivå med tidigare toppnivåer under 2009 och en bra bit över snittet på 80 procent.

- Uppenbarligen finns det ingen oro för stigande boräntor bland bolåntagarna. Tron på fortsatt låga räntor verkar vara grundmurad. Det innebär att känsligheten för ränteförändringar är större än någonsin, säger Tor Borg.

Andel bolån med 1-3 månaders räntebindningstid, villkorsändrade lån respektive nyutlåning, tre månaders genomsnitt

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se