Press

Pressmeddelande | 2015-11-03

Drygt 85 procent av hushållen saknar samboavtal

SBAB och juristbyrån avtal24 inleder ett samarbete som ger SBAB:s bolånekunder kostnadsfri familjejuridisk rådgivning och avtalsskrivning i samband med bostadsköp. Genom samarbetet blir SBAB först i Sverige med att erbjuda sina bolånekunder juridisk avtalshjälp utan kostnad, en möjlighet som fyller en viktig funktion och täcker ett stort behov.

Dagens familjer kan se ut på flera olika sätt och ha olika förutsättningar vid ett bostadsköp. Juridiken har dock inte moderniserats eller anpassats till detta vilket gör skyddsbehovet större och ställer högre krav på att av avtal tecknas bostadsägare emellan.

Allt fler lever i samboförhållanden, men många saknar kunskap om vad som gäller rent juridiskt. Över 85 procent av alla i ett samboförhållande i Sverige saknar samboavtal och över 82 procent saknar testamente. Få känner till vilka avtal de skulle behöva och vilka konsekvenser avsaknaden kan leda till. Utan samboavtal delas till exempel bostadens värde som regel lika vid en separation, oavsett vem som äger och betalat för den.

För många som står i begrepp att flytta väcks funderingar kring avtal och juridik. Av till exempel ekonomiska eller praktiska skäl så stannar det oftast vid en obesvarad fundering.

- De allra flesta människor flyttar för att något sker inom familjen, man träffar någon och flyttar ihop, får barn, separerar eller att någon dör. Flyttprocessen innefattar mycket känslor, ibland också stress, vår uppfattning är att många inte vet hur de ska gå till väga för att göra rätt rent juridiskt, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

- Vår mission är att förenkla juridiken och göra den tillgänglig för alla. Vi är väldigt glada över samarbetet med SBAB som ger oss möjlighet att hjälpa SBAB:s kunder till juridisk trygghet, säger Ricard Stiller, partneransvarig avtal24.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB, 070-990 6814, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Ricard Stiller, partneransvarig avtal24, 076-002 42 01, ricard.stiller@avtal24.se


Om avtal

24 Hos avtal24 kan man själv skriva skräddarsydda avtal online eller via telefon tillsammans med en jurist. Alltid till ett fast pris. Med hög juridisk kompetens och innovativ teknik erbjuder avtal24 marknadens mest tillgängliga juridiska tjänster.