Press

Pressmeddelande | 2015-10-27

Stor förvirring kring begreppet bostadsbubbla


SBAB konstaterar i undersökningen Bostadsköpet och tryggheten att många, var femte kvinna och var tionde man, inte vet vad en bostadsbubbla är. Och bland dem som vet, har begreppet mycket varierad betydelse.

För många är bostadsköpet livets största affär och det finns en utbredd vilja att hänga med i bostadsdebatten bland köpare och säljare. SBAB:s undersökning visar helt uppenbart att bubblan tolkas på olika sätt och att det skiljer sig väsentligt åt från person till person. 

Vad betyder begreppet bostadsbubbla? Svaren på frågan vad en bostadsbubbla är fördelar sig, i procent från de tillfrågade, i undersökningen enligt följande:

Människor har en övertro på en prisuppgång på bostadsmarknaden, 25 %

En prisuppgång utan naturlig förklaring, 20 %

Priserna har gått upp med mer än 100 % de senaste 10 åren, 18 %

Om räntorna stiger måste många flytta, 18 %

Det är så höga bostadspriser just nu att människor inte har råd att flytta, 12 %

Jag vet inte vad en bostadsbubbla är, 7 %        


- Vi var inte ute efter rätt eller fel när vi frågade om tolkningen av en bostadsbubbla, vi frågade inte heller om människor anser att vi har en bubbla eller inte. Det var mer intressant för oss att kartlägga vad slags innebörd begreppet har för den enskilde individen. Och med tanke på vad undersökningen visar är det angeläget att vara väldigt tydlig, för att undvika ytterligare begreppsförvirring, kommenterar Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB.

- Om man inte ens vet vad en bostadsbubbla är, blir det svårt att tillgodogöra sig informationen som för närvarande flitigt diskuteras i media. Sannolikt leder diskussionen om bostadsbubblan till oro, men det är inte helt klart varför man är orolig. Det visar att det finns ett behov för personer som diskuterar och kommenterar begreppet att vara extra tydliga, säger Claudia Wörmann.

Om undersökningen

Ovanstående baseras på SBAB:s rapport Bostadsköpet och tryggheten, efter en enkätundersökning SBAB låtit Snabba svar genomföra 8-15 oktober 2015. I undersökningen har 1 170 personer i åldern 20-80 år som har, eller har haft, bolån svarat. Rapporten publiceras den 27 oktober.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann Boendeekonom SBAB, 0709- 90 68 14, claudia.wormann@sbab.se  

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se