Press

Pressmeddelande | 2015-10-06

Snitträntorna på bolån oförändrade under september


Snitträntorna för nya bolån var så gott som oförändrade mellan augusti och september och inte heller listräntorna ändrades. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Trots en hel del oro och stora rörelser på de finansiella marknaderna under september var ränteläget på bolånemarknaden stabilt. SBAB:s listräntor på bolån var oförändrade under månaden. Tremånaders listränta låg på 1,59 procent under månaden medan den tvååriga listräntan var 1,72 procent och den femåriga listräntan var 2,49 procent.

SBAB:s genomsnitträntor var också i stort sett oförändrade mellan augusti och september. Tremånadersräntan, den vanligaste, låg kvar på 1,46 procent. Tvåårsräntan steg marginellt till 1,60 procent och femårsräntan sjönk något till 2,39 procent.

- Under september har en del marknadsräntor pressats av den svaga börsutvecklingen. De räntor som styr bankernas kostnader för bolån har dock snarare stigit än sjunkit. Det ökar sannolikheten för att bolåneräntorna kan komma att stiga framöver, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Genomsnittlig faktisk bolåneränta, nya och förlängda låneavtal hos SBAB


För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se


Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se