Press

Pressmeddelande | 2015-10-02

Efterfrågan på rörlig boränta ökade igen under september


Andelen bolåntagare som valde den kortaste räntebindningstiden för sina nya bolån ökade mellan augusti och september. En överväldigande majoritet väljer rörlig boränta och den genomsnittliga räntebindningstiden är historiskt låg. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Efter en liten nedgång under augusti ökade återigen efterfrågan på rörliga boräntor under september. En andel på 84 procent valde tremånadersränta för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta var två procentenheter högre än under augusti och en bra bit över de senaste årens genomsnitt. Tremånadersränta är den kortaste räntebindningstiden som finns att välja. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år minskade från 16 till 15 procent under september medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent.

- Sannolikt är de flesta bolåntagare färgade av den utdragna räntenedgång som vi sett de senaste åren och årtiondena. Det gör att de är ovilliga att binda upp sig för längre ränteavtal, trots de historiskt låga räntenivåerna, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2015

Bolåntagarna tar historisk hög ränterisk

Den genomsnittliga räntebindningstiden, durationen, är ett ganska bra mått på hur känsliga bolåntagarna är för förändringar i räntenivåerna. Ju längre duration desto längre tid tar det för en ränteförändring att slå igenom i räntekostnaderna och tvärtom. Under september var den genomsnittliga durationen 6 månader. Detta ligger väldigt nära tidigare lägstanivåer och väl under de senaste årens genomsnitt.

- Bolåntagarnas val indikerar att de inte har något tvivel kring att räntenivåerna kommer att ligga kvar på mycket låga nivåer under en ganska lång tid framöver. Skulle utvecklingen bli annorlunda kan det bli en obehaglig överraskning för ganska många, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Genomsnittlig räntebindningstid i månader för nya bolån samt genomsnitt 2008-2015

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se


Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se