Press

Pressmeddelande | 2015-08-04

SBAB sänker listräntan för bolån med längre löptider


SBAB sänker listräntan för bolån med fem till tio års bindningstid med 0,05 till 0,10 procentenheter. Listräntan för övriga bindningstider lämnas oförändrade. Ändringen gäller från och med idag den 4 augusti 2015.


SBAB har som målsättning att visa följsamhet mot ränteutvecklingen. Denna sänkning är en följd av att marknadsräntorna för längre löptider har sjunkit.
- Med en 3-månaders bolåneränta på 1,59 procent och en inlåningsränta på mellan 0,75-0,90 procent, så har vi marknadens minsta räntespread och därmed marknadens totalt sett bästa ränteerbjudande till privatpersoner, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.
I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bolån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.För mer information, vänligen kontakta:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB

Telefon: 0706-68 38 24,

E-post: karin.hellgren@sbab.se


Klas Danielsson, VD SBAB

Telefon: 0708-74 45 74,

E-post: klas.danielsson@sbab.se