Press

Pressmeddelande | 2015-07-20

SBAB:s räntor klart bäst på marknaden totalt sett

I jämförelse av list- och snitträntor på bolån med inlåningsräntor

Att erbjuda bra räntor är en central del av SBABs kunderbjudande, när det gäller såväl inlåning som utlåning. Genom att mäta skillnaden mellan bolåneräntan och räntan på sparkontot ges en indikation på vad banker faktiskt tar betalt.


Bolån till privatpersoner är en konkurrensutsatt marknad med i huvudsak åtta banker som aktörer. Alla bankerna utom SBAB erbjuder bolån som en del i ett helkundskoncept. Räntan på bolånet ges som ett slags paketpris tillsammans med de andra bank- och spartjänsterna där bolåneräntan ofta blir lägre ju fler och större andra affärer kunden gör med banken. SBAB skiljer sig genom att inte tillämpa paketpris, utan bolånet har den ränta som bolånet ska ha helt som egen produkt.

SBAB har idag den lägsta listräntan på bolån med 3 månaders bindningstid med 1,59 % och den absolut minsta skillnaden mellan listräntan och genomsnittsräntan med 0,12 % för juni månad. Vilket rimmar med bankens ambition att vara tydlig, enkel och transparent. SBAB har även idag den i särklass högsta inlåningsräntan på sparkonto med fria uttag av de åtta bolånebankerna. Bolånekunder får 1,00 % ränta på sparkontot och övriga får 0,85 % ränta. De andra sju bolånebankerna ger som bäst 0,05 % i inlåningsränta på sparkontot.

- Skillnaden mellan genomsnittsräntan för 3 månaders bolån och räntan på sparkontot är ett sätt att mäta bankens totala räntevillkor och en indikation på vad banken faktiskt tar betalt. Ränteskillnaden för SBAB:s bolånekunder är endast 0,57 %. Två andra banker kommer på delad andra plats med den väsentligt högre ränteskillnaden om 1,42 %, säger SBAB:s VD Klas Danielsson.


Källa: Bankernas hemsidor i juli 2015För mer information, vänligen kontakta:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB

Telefon: 0706-68 38 24,

E-post: karin.hellgren@sbab.se


Klas Danielsson, VD SBAB

Telefon: 0708-74 45 74,

E-post: klas.danielsson@sbab.se