Press

Pressmeddelande | 2015-07-09

SBAB sänker listräntan på bolån för alla löptider

SBAB sänker listräntan på bolån med 3 månaders och ett års bindningstid med 0,10 procentenheter. Listräntan för bolån med två till tio års bindningstid sänks med 0,20 procentenheter. Ändringen gäller från och med idag, den 9 juli 2015.

SBAB har målsättningen att visa följsamhet mot ränteutvecklingen. Sänkningen är en följd av att marknadsräntorna har gått ned sedan Riksbankens sänkning av reporäntan förra veckan.

- Vi har den absolut lägsta listräntan på bolån med 3 månaders bindningstid och den minsta skillnaden mellan listräntan och genomsnittsräntan. För oss är tydlighet och transparens gentemot kunderna mycket viktigt. Att listräntan och genomsnittsräntan ligger nära varandra är ett bevis på just detta, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.


I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.


För mer information, vänligen kontakta:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB

Telefon: 0706-68 38 24,

E-post: karin.hellgren@sbab.se