Press

Pressmeddelande | 2015-07-06

Fortsatt rusning till rörlig boränta när snitträntorna sjunker

De bolåntagare som tecknade nya bolån under juni valde i stor utsträckning den kortaste räntebindningstiden, precis som de gjort under tidigare månader. Medan en del listräntor steg under juni så föll de genomsnittliga boräntorna överlag. Det var dock ganska måttliga nedgångar. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Tremånadersränta fortsätter att vara den överlägset populäraste räntebindningstiden för bolån. Under juni valde 83 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta var samma andel som under maj, de högsta andelarna på över fem år, och tio procentenheter över det historiska genomsnittet. Andelen som valde räntebindningstider på ett till fyra år ökade från 14 till 15 procent under juni medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre sjönk från 2 till 1 procent.

-    Bolåntagarna tar verkligen Riksbanken på orden när låg styrränta utlovas för översiktlig tid framöver. Trots möjligheterna att låsa räntekostnaderna på låga nivåer för flera år framåt så är det väldigt få som är intresserade av att sänka räntekänsligheten, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.Sjunkande snitträntor

De korta listräntorna sjönk under juni medan de långa listräntorna steg. Tremånaders- och ettårsräntan var 1,79 i början av månaden och 1,69 procent i slutet, medan tvåårsräntan steg från 1,89 till 1,92 procent och femårsräntan från 2,59 till 2,70 procent.

Från och med början av juni redovisar bolångivarna, utöver aktuell listränta, även faktisk genomsnittsränta för nya och förlängda låneavtal, för de olika räntebindningstider som erbjuds. Det blev inga stora förändringar i SBAB:s snitträntor mellan maj och juni. Samtliga snitträntor sjönk något med undantag för den tioåriga räntan som steg. Mest sjönk tremånadersräntan som föll från 1,66 till 1,57 procent. Att snitträntorna sjönk samtidigt som många listräntor steg beror sannolikt på att många avtal tecknades i början av månaden innan listräntorna höjdes.

-    Riksbankens agerande håller nere räntorna, framför allt de korta. De längre räntorna påverkas även en hel del av svängningarna på de svenska och internationella obligationsmarknaderna. Under juni steg obligationsräntorna en del vilket också slog igenom ganska snabbt i listräntorna men däremot inte helt ut i snitträntorna, säger Tor Borg.ext


För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se