Press

Pressmeddelande | 2015-06-26

Bostadsrätten mäts oftast i kronor och ören

Bostadsrättspriser är ett betydligt hetare ämne än småhuspriser. Fyra av tio bostadsrättsägare är mycket intresserade av värdet på den egna bostaden mot bara en av fyra småhusägare. Skillnaden återspeglas även i statistik från appen Värdeguiden. Sannolikheten att din bostad har värderats av dig själv eller någon annan är dubbelt så hög om du bor i bostadsrätt, som om du bor i villa.

Detta visar SBAB:s statistik över 70 000 värderingar som gjorts under 2015 via den kostnadsfria appen Värdeguiden och en enkät som SBAB låtit CINT/Snabba Svar genomföra 15-21 april. I enkäten har 1 048 personer i åldern 20-80 år svarat.
Den så kallade ”Hemnet-hetsen” yttrar sig genom att mycket energi ägnas åt spekulation över vilka bostäder man vill och/eller har råd att bo i och vad man kan få ut för den egna bostaden. Eftersom en klart högre andel av bostadsrättsägarna (41 procent) intresserar sig mycket för prisutvecklingen verkar fenomenet vara vanligare bland dessa än bland småhusägare.

Dubbelt så stor andel av bostadsrätterna har värderats

Sammantaget har Värdeguidens användare värderat en dubbelt så stor andel av Sveriges bestånd av bostadsrätter, jämfört med småhus. Diagrammet nedan visar att trots att endast 26 procent av befolkningen bor i bostadsrätt har 49 procent av alla värderingsuppdrag gjorts på bostadsrätter. Om du bor i bostadsrätt är det alltså dubbelt så stor chans att du själv – eller någon annan – har gjort en värdering av din bostad, jämfört med om du bor i småhus.

Samma tendens i hela landet

Eftersom bostadsrätter generellt sett ligger i regioner med hetare bostadsmarknad så skulle det större intresset för prisnivån på bostadsrätter kunna förklaras av geografin. Genom att särredovisa resultatet för Stockholms län ser man dock att så inte är fallet. Trots att något fler bor i småhus än i bostadsrätt i Stockholms län görs värderingarna främst på bostadsrätter. I resten av landet är det visserligen vanligare med värdering av småhus men det beror då på en mycket mindre andel boende i bostadsrätt. Även där är därför chansen dubbelt så hög att en enskild bostadsrätt har blivit värderad.

- Bostadspriserna ökar och slår nya rekord. Enkätsvaren och sökningarna i Värdeguiden visar allmänhetens stora intresse för utvecklingen. Skillnaden i intresse för prisutvecklingen på bostadsrätter kontra småhus förvånar dock och visar att det finns en fundamental skillnad i hur vi ser på bostadsformerna där bostadsrättens värde i kronor och ören får större fokus, säger Andreas Leifsson analytiker SBAB.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se