Press

Pressmeddelande | 2015-06-25

SBAB väljer digital brevlåda för ökat hållbarhetsfokus

SBAB inleder ett samarbete med Kivra. Det innebär att kunder, som redan idag använder Kivra eller som ansluter sig till Kivra, kommer att kunna ta emot och hantera post från SBAB i en säker och klimatsmart digital brevlåda. Med start i augusti kommer kunderna kunna få sina villkorsbilagor digitalt, följt av månads- och kvartalsavier i september. I nästa steg ska även årsbesked och kontoutdrag kunna tas emot via den digitala brevlådan.

Genom att välja bort utskick i traditionell brevform kommer inte bara mängder av papper kunna sparas, kunderna får också tillgång till en användarvänlig och säker lösning för att ta emot sin post – något som har efterfrågats i stor utsträckning. Den digitala brevlådan är tillgänglig överallt, från mobil, surfplatta eller dator, och kunderna får ett meddelande via sms eller e-post när det finns ny post.

-    Att se över miljöpåverkan är ett ständigt pågående arbete, därför är en digital brevlåda naturligt att erbjuda våra kunder. Med Kivra blir dialogen med kunderna både säkrare och smidigare samtidigt som vi tillsammans tar ansvar och minskar klimatpåverkan, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

Kivra är Sveriges ledande digitala brevlåda med över 600 000 användare. Samarbetet innebär att SBAB med start i augusti erbjuder digitalisering av kommunikationen med kunderna. Flera myndigheter och företag har kommit igång och skickar sin post via digitala brevlådor och önskemålet att minska pappersutskick är stort bland kunder och användare.
-    Vi är väldigt glada över samarbetet med SBAB som är en nytänkande bank med tydligt hållbarhetsfokus. Vi är stolta att blivit utvalda som partner för att spara både pengar och miljö samt stärka kommunikationen i sig, säger Stefan Krook, VD Kivra.


För mer information, vänligen kontakta:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB
tel: 0706-68 38 24,
e-post: karin.hellgren@sbab.se


Stefan Krook, VD Kivra
tel: 070-111 12 13
e-post: stefan.krook@kivra.com

Kivra är Sveriges ledande digitala brevlådeoperatör med över 600 000 användare. Posten som användaren tar emot i Kivra är knuten till personnumret. Genom att aktivera den digitala brevlådan får användaren automatiskt posten digitalt från de företag och myndigheter som successivt ansluter sig.

Kivra ägs av 41an Invest (Karl-Johan Persson och Stefan Krook), FAM (Wallenbergstiftelserna), styrelse och personal.