Press

Pressmeddelande | 2015-06-10

Detta får bolåntagare att låna mer

När SBAB frågar landets bolåntagare för vilka syften de kan tänka sig att utöka sina bolån svarade 57 procent köp av ny och dyrare bostad och nästan lika många svarar tillbyggnad. Det som är minst accepterat att låna till är trädgårdarbeten, fasadmålning och ytskikt.

Detta visar undersökningen Bo & Låna 2015 som bygger på en enkät som SBAB låtit CINT/Snabba Svar genomföra under första halvan av maj 2015. I enkäten har 2 097 personer i åldern 20-80 år svarat. Bo & Låna 2015, som är den fjärde årliga undersökningen, publiceras den 11 juni.


Att äga sin bostad för med sig en hel del kostnader, antingen sparar man till dessa eller så lånar man. Det finns dock ett visst motstånd mot lånefinansiering. Endast vid köp av dyrare bostad finns det en majoritet som absolut eller troligen skulle välja att utöka bolånen. Samtidigt är motviljan att lånefinansiera det löpande underhållet tydlig. För alla förbättringar av den befintliga bostaden anser en majoritet att man inte vill lånefinansiera, vilket sannolikt innebär att många därmed väljer bort en del förbättringar och renoveringar.


Trädgårdsarbeten är det som lägst andel, en av tio, vill lånefinansiera men även fasadmålningen och renoveringar av ytskikt vill bostadsägarna istället spara till. Vad gäller ytskikt är attityden annorlunda när det gäller kök och badrum, där drygt fyra av tio kan tänka sig att gå till banken vid renoveringar. Det förklaras rimligen av att kostnadsbilden är klart högre för dessa båda rum. Tillbyggnad och uppförande av ytterligare byggnad på tomten kan också relativt många tänka sig lånefinansiera.
Vad kan få dig att utöka ditt bolån?


- De flesta bostadsägare verkar ha en sund inställning till lånefinansiering. Bolån används vid köp av ny bostad och vid stora och bestående investeringar i bostaden. Underhåll och små förbättringar vill en klar majoritet istället spara ihop till. Undantagen är möjligen köks- och badrumsrenoveringar som ju ofta kan bli kostsamma och därför ibland kräver lånefinansiering, säger Tor Borg Chefsekonom SBAB. 

För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
Telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se