Press

Pressmeddelande | 2015-06-04

Sex av tio tänker amortera av bolånet helt eller nästan helt

När SBAB frågade landets bolåntagare vid vilken belåningsgrad de avser sluta, eller redan har slutat, amortera på sina bolån svarade 61 procent vid en belåningsgrad under 30 procent. Endast 23 procent slutar att amortera vid en nivå högre än 50 procents belåningsgrad.

Detta visar undersökningen Bo & Låna 2015 som bygger på en enkät som SBAB låtit CINT/Snabba Svar genomföra under första halvan av maj 2015. I enkäten har 2097 personer i åldern 20-80 år svarat. Bo & Låna 2015, som är den fjärde årliga undersökningen, publiceras den 11 juni.

På grund av oklarheter kring vilket mandat Finansinspektionen har när det gäller amorteringskrav har det, tills vidare, satts på paus. Sannolikt återkommer det dock i ett senare skede. Finansinspektionens förslag var amorteringskrav för bolån på 2 procent av lånebeloppet om året ned till 70 procents belåningsgrad, lånets storlek i förhållande till bostadens marknadsvärde, och därefter 1 procent av lånebeloppet ned till 50 procents belåningsgrad. När SBAB frågade landets bolåntagare, svarade hela 76 procent att de tänker amortera ner sitt bolån mer än så helt utan krav. Det betyder att det främst är den resterande gruppen på 23 procent av bolåntagarna som kommer att påverkas av ett amorteringskrav – i den mån det införs enligt tidigare förslag.

Vid en belåningsgrad på denna nivå kommer jag att sluta amortera mitt bostadslån

- Merparten av bolåntagarna har en inställning till sina egna amorteringar som faktiskt är stramare än förslaget om amorteringskrav. Amorteringskravet leder därför inte till något omstörtande skifte i amorteringskultur. Det kommer dock att begränsa möjligheten att variera amorteringstakten, utifrån var i livscykeln låntagaren befinner sig. Och för den knappa fjärdedel som kanske tvingas ändra sitt amorteringsupplägg kan det så klart bli kännbart, säger Tor Borg Chefsekonom SBAB.

För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
Telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se