Press

Pressmeddelande | 2015-05-29

SBAB sänker bolåneräntorna

SBAB sänker bolåneräntorna SBAB sänker bolåneräntan med tre månaders och ett års bindningstid med 0,10 procentenheter till 1,69 %. Bolåneräntan för lån med två till tio års bindningstid sänks med mellan 0,07 och 0,10 procentenheter. Ändringen gäller från och med måndagen den 1 juni 2015.

Sänkningen är en följd av att marknadsräntorna den senaste tiden har sjunkit och SBAB:s målsättning är att visa en följsamhet mot ränteutvecklingen. Den kraftigaste sänkningen med 0,10 procentenheter görs på de kortaste räntebindningstiderna, som också SBAB:s kunder väljer i störst utsträckning.

- Vi sänker bolåneräntorna eftersom marknadsräntorna den senaste tiden har sjunkit. Vår upplåningskostnad är lägst för de korta löptiderna, vilket betyder att våra bolåneräntor med tre månaders och ett års bindningstid är lägre än för de längre löptiderna, säger Klas Danielsson, VD på SBAB. I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB
Telefon: 0706-68 38 24, E-post: karin.hellgren@sbab.se