Press

Pressmeddelande | 2015-05-29

Lågt intresse för att binda boräntan

Det är inte många som är intresserade av att binda sin bolåneränta. Drygt åtta av tio bolåntagare valde den kortaste räntebindningstiden för sina nytecknade bolån under maj. Bolåntagare vars lånevillkor ändrades under maj valde också i stor utsträckning kortast möjliga räntebindningstid. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Tremånadersränta fortsätter att vara den överlägset populäraste räntebindningstiden för bolån. Under maj valde 83 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sina nytecknade bolån hos SBAB, samma andel som under april och den högsta noteringen sedan mars 2010. Genomsnittet för andelen som väljer denna bindningstid, räknat sedan 2008, ligger på 73 procent. Andelen som valde räntebindningstider på ett till fyra år låg kvar på 15 procent under maj, en ganska låg andel jämfört med hur det sett ut de senaste åren och även väl under genomsnittet på 23 procent. Andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var också oförändrad under maj, 2 procent.


De långa listräntorna steg under maj. Medan tremånaders- och ettårsräntan var oförändrad på 1,79 procent, så höjdes tvåårsräntan från 1,79 till 1,89 procent och femårsräntan från 2,29 till 2,59 procent. Från och med början av juni kommer bolångivarna att, utöver aktuell listränta, redovisa faktisk genomsnittsränta för nya och förlängda låneavtal under föregående månad, för de olika räntebindningstider som erbjuds.
 
- Riksbankens prognos om låg styrränta under lång tid har slagit igenom ordentligt i bolåntagarnas beteende. Trots attraktiva räntenivåer på de långa räntebindningstiderna så är det väldigt många som väljer rörlig ränta på hela bolånet och hoppas på ytterligare räntenedgång, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2015

Även befintliga bolåntagare vill ha rörlig ränta

Det är inte bara de nytecknade bolånen som i stor utsträckning placeras till rörlig ränta. En titt på de låneavtal som villkorsändras, dvs de lån där låntagaren kan välja ny räntebindningstid, visar att andelen som väljer kortaste räntebindningstiden ligger nära tidigare rekordnivåer även för dessa lån. Under maj valdes tremånadersräntan för 92 procent av de villkorsändrade bolånen, att jämföra med det historiska genomsnittet på 84 procent.


- På det hela taget är det en riktig rusning till rörliga räntor. Ju högre andelen rörlig ränta blir desto snabbare genomslag kommer framtida ränteändringar att få. I kombination med att hushållen också ökar på sina skulder så innebär det att hushållen och ekonomin hela tiden blir allt räntekänsligare, säger Tor Borg.

Andelen bolån med 1-3 månaders räntebindningstid, nya lån respektive villkorsändrade lån, tre månaders glidande medelvärde samt genomsnitt 2008-2015*

*I och med att villkorsändringar sker när räntebindningstiden är slut så kommer lån med korta räntebindningstider att villkorsändras oftare än de med långa. Därför bör andelen med kort räntebindningstid vara högre bland de villkorsändrade än bland de nytecknade lånen.


Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider


För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se