Press

Pressmeddelande | 2015-05-28

Ökat bostadsvärde får inte bolåntagare att låna mer

Bolåntagarnas lånebenägenhet ökar inte nämnvärt av att värdet på den egna bostaden stiger, endast 11 procent uppger att högre bostadsvärde och medföljande lägre belåningsgrad ökar benägenheten att ta nya lån på den egna fastigheten. Hela 70 procent tar tvärtom tydligt avstånd från detta sätt att tänka.

Detta visar SBAB:s statistik över 80 000 värderingsuppdrag 2015 via mobil-appen Värdeguiden och en enkät som SBAB låtit CINT/Snabba Svar genomföra 15:e till 21:e april 2015. I undersökningen har 1048 personer i åldern 20-80 år svarat.

Det är idag lätt att få en bild av den egna bostadens värde, antingen genom att jämföra med var liknande objekt säljs för via Hemnet och Booli eller genom mobil-appar som Värdeguiden. Med dagens allmänna oro över hushållens bolån kan dessa tjänster, som bekräftar höga bostadsvärden, misstänkas driva på ytterligare belåning då bostadsägare uppmärksammas om att det finns låneutrymme. För att utröna sambandet ställde SBAB därför frågor till allmänheten. Resultatet i undersökningen visar dock att det inte finns någon tydlig koppling då endast 11 procent helt eller huvudsakligen ställer sig bakom påståendet att en hög värdering påverkar deras vilja att ta nya bostadslån. Samtidigt som hela 70 procent på ett mycket tydligt sätt tar avstånd från resonemanget. Småhusägare och bostadsrättsägare har exakt samma inställning till frågan.

En hög värdering gör min mer intresserad av att belåna min bostad ytterligare

Tydlig generationsskillnad

Synen på hur ökat bostadsvärde påverkar intresset att ta nya lån har dock en tydlig generationsfaktor. Bland bostadsägare i åldern 20-39 år påverkar en hög värdering benägenheten att ta ytterligare bolån tre gånger fler än bland de över 40 år. I den mån problemet finns är det därför främst en generationsfråga och om de yngre bär med sig sin attityd upp i åldern kommer det steg för steg förändra hela allmänhetens inställning i frågan.

Andel som helt eller huvudsakligen håller med om att:
En hög värdering gör mig mer intresserad av att belåna min bostad ytterligare

- Många följer bostadsmarknaden och hur den egna bostaden utvecklas prismässigt, syftet är dock sällan att utnyttja det växande värdet för att ta nya bolån. Det finns dock en tydlig generationsskillnad som kan komma att ändra denna attityd på lång sikt, säger Andreas Leifsson analytiker på SBAB.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se