Press

Pressmeddelande | 2015-05-26

Stockholms mest eftertraktade bostadsområden

Boende på Södermalm och Vasastan är idealet i Stockholms län, genom mobiltjänsten Värdeguiden visas tydligt vilka bostadsområden som flest visar intresse för genom att göra kostnadsfria uppskattningar av vad enskilda bostäder är värda.

SBAB kan med tjänsten Värdeguiden visa var landets bostadsspekulanter helst fäster blicken. Genom att kategorisera värderingsuppskattningarna per avgränsat geografiskt område mäts vilka bostadsområden som under våren 2015 har intresserat flest både nationellt och regionalt. I landet som helhet dominerar inte förvånande stadsdelarna i Stockholms innerstad. Tendensen är den samma i landets län där residensstäderna dominerar, och i dessa orter tilldrar sig de centrala adresserna störst intresse.

I Stockholms län toppar Söder och Vasastan

Bland de tio bostadsområden som uppfattas som mest intressanta i Stockholms län återfinns åtta i Vasastan eller Södermalm. Östermalm och Kungsholmen förekommer mer sällan i toppen. Första bostadsområdet utanför innerstaden är Huvudsta i Solna på 18:e plats.

Självfallet tenderar centrala bostadsområden med hög koncentration av bostäder att generera fler värderingsuppskattningar. Det finns dock många områden med hög koncentration och då varje bostadsområde i studien endast motsvarar en halv kvadratkilometer innebär det att även förorter skulle kunna rankas högt.

- Att de centrala delarna dominerar Värdeguidens topplistor runt om i hela landet är en spegling av bostadsmarknaden och hur befolkningen vill bo, flyttströmmarna från landsbyggden och småorterna till de mellanstora städerna i allmänhet och storstäderna i synnerhet visar vilket boende som främst efterfrågas. Värdeguiden visar att det urbana livet värderas högst och i Stockholm vill man allra helst bo i Vasastan eller på Södermalm, säger Andreas Leifsson analytiker på SBAB.

Besök https://www.google.se/maps/ för att se exakt kartplacering för ovanstående kordinater. GPS-positionen visar mittpunkten i ett område på 1000m*500m.

För mer information, kontakta gärna:

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se