Press

Pressmeddelande | 2015-05-20

Två av tre kollar vad grannens bostad är värd

Nyfikenheten kring bostäders värde är stor bland dem som själv äger bostad. Två av tre håller koll i det egna närområdet. Vanligast är via Hemnet, för den som vill se verkliga slutpriser lockar dock Booli ganska många. Mindre vanligt är att använda fria värderingstjänster som Värdeguiden.

Detta visar SBAB:s statistik över 80 000 värderingsuppdrag 2015 via den kostnadsfria mobiltjänsten Värdeguiden och en enkät som SBAB låtit CINT/Snabba Svar genomföra 15-21 april 2015. I enkäten har 1 048 personer i åldern 20-80 år svarat.

Bostadspriserna är ett hett ämne som intresserar allmänheten. Hemnet, där de flesta bostäder som säljs annonseras, lockar långt fler än endast bostadsspekulanter. Den som äger en bostad brukar i regel också hålla koll på det som säljs i närområdet. Ibland avviker dock det annonserade priset från slutpriset och nästa steg blir då att kolla data över slutpriser, 13 procent av bostadsägarna gör detta rutinmässigt via tjänster som Booli. Nästa steg för den med brinnande nyfikenhet är att göra värderingar av bostäder som inte ens är till salu, vilket är möjligt via exempelvis mobiltjänsten Värdeguiden, förutsatt att bostadens storlek och adress är känt. Denna möjlighet utnyttjas dock endast av ett fåtal i dagsläget.

Bland de som inte äger sin bostad är intresset för bostadsvärdet betydligt svalare, nästan två av tre bryr sig inte alls och Hemnet eller Booli lockar inte på samma sätt. Dock är intresset för fria värderingar större vilket förklaras av att gruppen som inte äger bostad är yngre och mer mobilanpassade.

Trots att endast 33 procent av 20–29-åringarna äger sin bostad, mot 70 procent i åldersgruppen 30-80 år, är de yngsta dubbelt så benägna att använda de fria värderingstjänsterna av bostäder. En förklaring är att då dessa tjänster främst erbjuds via mobilen krävs det större teknisk öppenhet för att börja nyttja tjänsterna, vilket yngre kan tänkas ha i högre grad än medelålders och äldre.

- Den upphettade bostadsmarknaden med tvåsiffriga årliga prisökningar leder till ett stort allmänt intresse, framförallt bland de som är med på tåget. Bostadssektorn som sedan länge varit tätt sammanflätad med informationstekniken utvecklas snabbt och nya tjänster lanseras som möjliggör en kunskapsinsamling som tidigare var både kostsamt och omständlig. ”Hemnet-beroende” får på så vis nya mer sofistikerade hjälpmedel som kan tillfredsställa ett allt ”djupare missbruk”, säger Andreas Leifsson analytiker på SBAB.

För mer information, kontakta gärna:

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se