Press

Pressmeddelande | 2015-05-07

Bolåntagarna tror på fortsatt låga räntor

Fler än åtta av tio bolåntagare valde den kortaste räntebindningstiden för sina nytecknade bolån under april, den högsta andelen på över fem år. Det betyder att bolåntagarna inte tror att räntorna har bottnat, snarare är det fortsatt räntenedgång som väntas. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Tremånadersränta fortsätter att vara den överlägset populäraste räntebindningstiden för bolån. Under mars valde 83 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta är 2 procentenheter högre än under mars och den högsta noteringen sedan mars 2010. Andelen som valde räntebindningstider på ett till fyra år minskade från 16 till 15 procent mellan mars och april och andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre minskade också från 3 till 2 procent.

Utfallen för november-januari påverkades av ett kampanjerbjudande på femårig räntebindningstid, där listräntan från mitten av november till mitten av december tillfälligt sänktes med 0,65 procentenheter. Utfallet för februari-april påverkas dock inte av sådana faktorer.

Listräntorna var oförändrade under april. Den rörliga tremånadersräntan var 1,79 procent, samma nivå som ett- och tvåårsräntan. Femårsräntan var 2,29 procent. Den räntebindning som ökade mest i popularitet var tremånaders, samtidigt sjönk den ettåriga från 5 till 3 procent och den femåriga från 3 till 2 procent.

- Bolåntagarnas hantering av räntebindningstider visar att det finns ett stort förtroende för Riksbanken räntepolitik och deras utfästelse om låg ränta under lång tid. Väldigt få tar chansen och binder utan istället finns det snarare förväntningar om ytterligare räntenedgång, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Genomsnittlig räntebindningstid på ny lägstanivå

Den ökade efterfrågan på korta räntebindningstider slår igenom i den genomsnittliga räntebindningstiden, som är ett mått på hur stor ränterisk bolåntagarna utsätter sig för. Ju lägre räntebindningstiden är desto snabbare slår ränteändringar igenom i bolåntagarnas plånböcker. Under april sjönk den genomsnittliga räntebindningstiden till knappt 8 månader, vilket är den lägsta noteringen på mer än fem år.

- På många plan befinner vi oss i dagsläget på väldigt obekanta marker. Räntorna har aldrig varit lägre än vad de är i dag, hushållen har aldrig haft så mycket lån som de har idag och de har heller aldrig tagit så mycket ränterisk som de gör för tillfället. Framtida ränteförändringar kommer att slå igenom med turbokraft i hushållens plånböcker, säger Tor Borg.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se