Press

Pressmeddelande | 2015-04-27

Få äger men många vill ha fritidshus

Endast 15 procent av svenskarna har ett eget fritidshus, ytterligare lika många lånar, hyr eller besöker anhöriga med fritidshus under minst en vecka per år. Resterande 70 procent besöker inte fritidshus. Av de som inte äger fritidshus önskar varannan att de hade råd att köpa ett.

Detta visar SBAB:s undersökning Fritidshuset 2015 som baseras på en enkät som SBAB låtit CINT/Snabba Svar genomföra 9:e till 15:e april 2015. I undersökningen har 1050 personer i åldern 20-80 år svarat.

Tre av tio svenskar har tillgång till fritidshus. Resterande varken äger, hyr eller besöker ett fritidshus under minst en vecka om året. Fritidshuset är därför en angelägenhet för en knapp tredjedel av befolkningen varav endast hälften kan ta det för givet som ägare. Andelen som äger fritidshus är störst i Norrland och lägst i Götaland.

Fler skulle vilja ha tillgång till fritidshus

Av de 85 procent som inte äger ett fritidshus säger nästan varannan att orsaken till detta är att de inte har råd att köpa ett fritidshus då 48 procent vill ha, men inte har råd. Samma resultat visas när vi mätte betalningsviljan hos de svenska hushållen som i genomsnitt ligger på 639 000 kr vilket kan jämföras med det svenska snittpriset på fritidshus som är 1,5 miljoner kronor.

- Trots att bara en liten minoritet äger fritidshus är en majoritet intresserade av fritidshusägande, men merparten hindras av ekonomiska skäl. Drömmen om ett fritidshus på landet står sig alltså stark men liksom för bostadsmarknaden i övrigt har inträdesbiljetten blivit allt för hög för många, säger Tor Borg Chefsekonom SBAB.

För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se