Press

Pressmeddelande | 2015-04-23

Storstadsnära skärgård och Östersjöarna är bästa läget för fritidshuset

Avståndet till fritidshuset är viktigt, därför lockar de natursköna skärgårdsområdena kring Stockholm och Göteborg flest fritidshusköpare. Gotland och Öland är dock nästan lika attraktivt trots ett komplicerat geografiskt läge. Högt hamnar också Österlen medan andra fastlandsregionerna längs östkusten har svårt att konkurrera.

Detta visar SBAB:s undersökning Fritidshuset 2015 som baseras på en enkät som SBAB låtit CINT/Snabba Svar genomföra 9:e till 15:e april 2015. I undersökningen har 1050 personer i åldern 20-80 år svarat. Hela undersökningen publiceras på sbab.se den 27 april.

Närhet vägs mot kvalitet

Det ideala fritidshuset bör inte ligga längre bort än 10 mil från bostaden anser 71 procent av svenskarna, det innebär att Stockholms och Göteborgs omgivningar har en fördel som andra regioner inte kan parera då de inte är lika tätbefolkade. Att Gotland och Öland ändå lockar nästan lika många trots det omaka läget som i ena fallet kräver en lång båtresa och i det andra innebär en bilresa på 30-40 mil från landets storstadsområden är onekligen ett bevis för hur attraktiva öarna anses vara. Detta förtydligas ytterligare om man studerar hur befolkningen ser på fritidshusboende utanför den egna regionen, Gotland tätt följt av Öland ligger då klart över alla andra regioner. Vilket betyder att de båda öarna i praktiken utgör det enda alternativet till ett lokalt placerat fritidshus för en stor del av landets befolkning.

Små förändringar

SBAB undersökte befolkningens inställning till fritidshus även 2014. Resultatet 2014 avviker mycket lite från årets undersökning vilket visar att inställningen till fritidshusets geografiska läge är stabilt.

Fritidshus i egna regionen värderas högst

Av alla regioner* är det endast boende i östra Mellansverige som inte helst föredrar fritidsboende inom den egna regionen då både Gotland, Öland och Stockholms skärgård rankas högre än Sörmland och S:t Anna skärgård. Tydligast favorisering av den egna regionen finns längs Norrlandskusten och kring storstäderna.

Gotlands och Ölands stora styrka är att de är populära i hela landet, det finns ingen region där de stora Östersjöarna beskrivs som ointressant när det kommer till fritidshus.

- Vi vill ha nära till fritidshuset, endast om regionen anses ha exceptionella kvaliteter kan man bortse från avståndet. Öland och Gotland verkar dock ha dessa kvaliteter i tillräcklig grad för att locka folk från hela landet, trots ett minst sagt komplicerat geografiskt läge, säger Tor Borg Chefsekonom SBAB.

För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se