Press

Pressmeddelande | 2015-04-21

Stockholmare och västsvenskar dominerar fritidshusmarknaden

Stockholmarna och västsvenskarna är fritidshusmarknadens kungar då de är många, mer intresserade av att köpa och har en klart högre betalningsvilja än övriga svenskar.

Detta visar SBAB:s undersökning Fritidshuset 2015 som baseras på en enkät som SBAB låtit CINT/Snabba Svar genomföra 9:e till 15:e april 2015. I undersökningen har 1050 personer i åldern 20-80 år svarat. Hela undersökningen publiceras på sbab.se den 27 april.

Fyra av fem svenskar kan tänka sig ett fritidshus om priset är rätt. Många har dock så liten betalningsvilja att de sannolikt aldrig kommer att skrida till verket. Den genomsnittliga betalningsberedskapen är 639 000 kr vilket kan jämföras med att det genomsnittliga fritidshuspriset under 2014 var 1,5 miljoner. De regionala skillnaderna är dock stora då fritidshuset i genomsnitt får kosta dubbelt så mycket för Stockholmarna som för boende i exempelvis Sydsverige. Det innebär bland annat att det är svårt för skåningar att vinna budgivningar på fritidshus i de mest attraktiva delarna av den egna regionen, som Österlen, där stockholmarna av det skälet kommer att dominera allt mer.

Utöver att boende i Stockholms län och Västsverige har en högre betalningsvilja visar även en större andel av hushållen där intresse för att köpa fritidshus. Konsekvensen blir att boende i dessa regioner tenderar att dominera extra tydligt i de högre prissegmenten. Hela 63 procent av köparna som är beredda att betala mer än 1,2 miljoner kronor för ett fritidshus återfinns i Stockholm eller Västsverige, trots att de bara motsvarar 42 procent av landets befolkning.

- Stockholmarna och västsvenskarna är många och är beredda att gräva djupt i plånboken. När det gäller dyrare objekt dominerar de marknaden, då nästan två av tre svenskar som kan tänka sig spendera över 1,2 miljoner kr på ett fritidshus bor i dessa regioner, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se