Press

Pressmeddelande | 2015-04-15

Bostadsrättsföreningarna vill ha lång räntebindning

Bostadsrättsföreningarna har under det första kvartalet ökat andelen lån med långa räntebindningstider, från fem år och uppåt, medan räntebindningstider mellan ett och fyra år tappat i popularitet. Det visar SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av mars hade knappt 24 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under tolv månader. Det var en uppgång med 1 procentenhet sedan årsskiftet. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, var knappt 40 procent, nästan 3 procentenheter lägre än i december. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, fem år eller mer, steg med drygt 2 procentenheter till 37 procent.

Trenden med en minskande andel medellånga räntebindningstider håller därmed i sig liksom den ökande efterfrågan på långa räntebindningstider.

- Riksbankens räntesänkningar och påverkan från omvärlden har drivit ned svenska låneräntor till rekordlåga nivåer. Bostadsrättsföreningarna, som är långsiktiga i sin lånehantering, har därför starka motiv att välja riktigt långa räntebindningstider, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

De mest populära bindningstiderna bland bostadsrättsföreningarna är den femåriga med 23 procent följt av tremånaders och den treåriga med en andel på 21 respektive 16 procent. Den bindningstid som ökade mest mellan december och mars var den sjuåriga som ökade med nästan en procentenhet.

Andelen bostadsrättsföreningslån med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB*


Både långa och korta räntebindningstider har blivit mer intressanta

Fördelningen för de nytecknade föreningslånen visar också att intresset för riktigt långa räntebindningstider ökat. Andelen nytecknade lån som löper med minst femårig bindningstid var 47 procent, vilket kan jämföras med att genomsnittet var drygt 21 procent för 2013-14. Även de korta räntebindningstiderna har blivit lite mer populära under det första kvartalet. Andelen, som steg till 38 procent, var dock under de senaste årens genomsnitt.

- Det finns olika strategier i dagens ränteläge. Antingen räknar man med fortsatt låga, möjligen även sjunkande, räntor och väljer kortaste räntebindningstiden eller så väljer man de långa räntebindningstiderna för att låsa in räntekostnaderna på dagens låga nivåer. Många föreningar verkar sprida riskerna och följa båda strategierna vilket kan vara klokt, säger Tor Borg.

Fördelning på olika räntebindningstider för bostadsrättsföreningars nytecknade lån* hos SBAB

SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar

Det finns över 1 miljon bostadsrätter i Sverige och nästan 24 000 aktiva bostadsrättsföreningar. Föreningarnas samlade lån uppgår till 370 miljarder kronor. Vi tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och i början av varje kvartal redovisar vi hur våra föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. SBAB publicerar också regelbundet månadsstatistik över privatkundernas val av räntebindningstider.


För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se